FULLVIEW COBROWSE

Wspólne przeglądanie dla szybszego wsparcia klienta

Przeglądaj wspólnie ze swoimi klientami, przejmij kontrolę nad ich ekranem i kieruj nimi, aby rozwiązywać problemy szybciej.

Rozpocznij
Rozpocznij korzystanie z naszego darmowego planu i zaktualizuj do wersji pro w dowolnym momencie.
Lub zarezerwuj wersję demo
Arrow right
Fullview - Cobrowsing & Session Replays For Faster Customer Support | Product Hunt

Rozwiązanie uwielbiane przez zespoły wsparcia klienta na całym świecie.

Personio Logo
Flock Safety logo
Mews Logo
Cleartax logo
connective logo
tabit logo
checkrpay logo
auto protect group logo

Czym jest wspólne przeglądanie?

Cobrowsing, czyli wspólne przeglądanie, umożliwia dwóm lub większej liczbie użytkowników jednoczesne interakcje z tą samą zawartością internetową lub ekranem podczas wideo rozmowy czy sesji online.

Blue Arrow Left
Blue Arrow Right

Rozwiązanie przeglądarkowe, bez pobierania

Umożliw wspólne przeglądanie w swojej aplikacji za pomocą kilku linii kodu, eliminując konieczność wysyłania linków Zoom czy umawiania spotkań. Wspólne przeglądanie jest dostępne we wszystkich głównych przeglądarkach, w tym Chrome, Safari, Firefox i Edge.

Łatwa konfiguracja

Aktywuj wspólne przeglądanie bezpośrednio w swojej aplikacji za pomocą kilku linii kodu, eliminując kłopot z wysyłaniem linków Zoom czy umawianiem spotkań.

Bezproblemowe rozpoczynanie sesji

Rozpocznij sesję wspólnego przeglądania, udostępniając unikalne ID sesji lub URL, lub po prostu zainicjuj sesję bezpośrednio ze swojej aplikacji internetowej przy pomocy Fullview.

Dołącz przy pomocy jednego kliknięcia

Uczestnicy łatwo dołączają do sesji, klikając podany URL lub wyskakujące okienko "Akceptuj połączenie" w Twojej aplikacji internetowej, co ułatwia zebranie wszystkich uczestników.

Pozostań zsynchronizowany

Platforma do wspólnego przeglądania Fullview gwarantuje, że wszyscy widzą tę samą stronę internetową lub interfejs aplikacji w czasie rzeczywistym, dając zsynchronizowane doświadczenie.

Interaktywna współpraca

Współpracuj skutecznie, zmieniając się w nawigowaniu i interakcji z treściami internetowymi. Zmiany są natychmiast odzwierciedlane na ekranach wszystkich uczestników.

Rozszerzone funkcje

Ciesz się dodatkowymi funkcjami, takimi jak czat na żywo, komunikacja audio/wideo, narzędzia do adnotacji i podkreślanie ekranu, dzięki rozwiązaniu do wspólnego przeglądania Fullview.

Bezproblemowe zakończenie sesji

Gdy sesja jest zakończona, łatwo zakończysz połączenie, pozwalając użytkownikom na kontynuację niezależnego przeglądania.

Jak działa wspólne przeglądanie (cobrowsing)?

Kliknij poniższe zakładki, aby dokładnie zobaczyć, co możesz zrobić podczas rozmowy z wykorzystaniem wspólnego przeglądania w Fullview - od inicjowania rozmowy w aplikacji, przez zdalne sterowanie ekranem innego uczestnika, po przeglądanie logów konsoli w celu ułatwienia rozwiązywania problemów. Wspólne przeglądanie sprawia, że proces wsparcia jest szybszy, łatwiejszy i bardziej kolaboracyjny.

Rozpocznij
Rozpocznij od naszego darmowego planu i przejdź na wersję pro w dowolnym momencie.
Lub wypróbuj wersję demo na żywo
Arrow right

Opinie naszych klientów

Zespoły wsparcia klienta oraz zespoły ds. produktów dostrzegły trendy użytkowników, zwiększyły satysfakcję klienta, doprowadziły użytkowników do rozwiązań, zidentyfikowały błędy i wdrożyły odpowiednie poprawki produktu, aby stworzyć doskonałe doświadczenia klienta podczas korzystania z Fullview.

Wspaniałą rzeczą w używaniu Fullview jest to, że jesteśmy w stanie rozwiązać problemy naszych klientów w rekordowym czasie. W dodatku osiągamy to, zadając przy tym mniej pytań.

Adam Castleton
CEO w Startle

Ostatnią rzeczą, którą użytkownicy chcą robić, jest opowiadanie, co zrobili, aby dotrzeć do miejsca, w którym są, jeśli mają jakiś problem. W związku z tym ponowne odtwarzanie i wspólne przeglądanie to dla nas świetnia funkcja. Zauważyliśmy, że wątki na Intercom są rozwiązywane około 30% szybciej od momentu instalacji Fullview.

Greg Leizerowicz
CTO i współzałożyciel

Dla agentów wsparcia klienta możliwość obejrzenia ponownie sesji bez presji klienta wiszącego na telefonie i pytającego "czy możesz to naprawić?" jest wspaniała. Z punktu widzenia rozwoju, niemożność odtworzenia błędu nie jest już przeszkodą, bo mamy dowód wideo, że do niego doszło.

Lee Oldham
Manager wsparcia platformy, Autoprotect Group

Fullview zdecydowanie stało się jednym z naszych podstawowych narzędzi, gdy musimy dowiedzieć się, co się stało po stronie klienta. Zrozumienie tego, co się stało, i próba odtworzenia błędów bywały wyzwaniem. Jednak za sprawą ponownego odtwarzania sesji w Fullview, możemy po prostu obejrzeć odpowiednią część, aby sprawdzić, co się stało.

Emil Petersen
CEO i współzałożyciel, Subit

Fullview było dla nas niezwykle pomocne w przypadku zrozumienia tego, co najbardziej frustrowało naszych klientów. Pomogło nam też rozwinąć empatię dla tego, jak klienci używają naszego produktu w porównaniu do tego, jak myślimy, że go używają. Zdecydowanie komplementuje i wzmacnia dane analityczne produktu, które otrzymujemy z innych narzędzi, takich jak Mixpanel - potężna kombinacja!

Tarek Khalil
CTO i współzałożyciel, Rasayel
Daniel Ruskim

Fullview daje nam nieporównywalny wgląd w to, jak prawdziwi klienci korzystają z naszego produktu w swoim codziennym życiu. Jest to nasze najwyższe narzędzie do odkrywania ROI, którego używamy w CheckrPay.

Daniel Ruskin
Kierownik ds. produktów i Inżynierii, Checkr, Inc.
Chloe Gloger

Zastosowaliśmy Fullview, aby poprawić rozwiązywanie problemów i QA. Oprócz tych zysków, które zostały zrealizowane natychmiast, jego prawdziwa wartość leży w szybkim testowaniu zachowania klientów podczas wprowadzania nowych funkcji. Podczas ostatniego wprowadzania nowych funkcji zidentyfikowałam problem, ale nie mogłam uzyskać pełnego obrazu z innych narzędzi, których używaliśmy. Wykorzystałam wtedy Fullview i byłam w stanie zidentyfikować główną przyczynę problemu i naprawić UX w tym samym tygodniu.

Chloe Gloger
Manager produktu, Tabit

Co można robić podczas sesji wspólnego przeglądania?

Rozpocznij wspólne przeglądanie i przejmij kontrolę nad ekranem użytkownika. Używaj niezależnego kursora, funkcji kontroli ekranu, narzędzi do adnotacji, czatu oraz połączeń wideo/audio, aby szybciej rozwiązywać problemy w obszarze wsparcia klienta.

Przeglądaj stronę internetową lub aplikację webową razem w czasie rzeczywistym

Zobacz to, co widzi druga osoba.

Kontroluj niezależny kursor

Używaj narzędzi do adnotacji, aby zaznaczać lub rysować na ekranie.

Kontroluj ekran, klikaj przyciski i nawiguj

Wspólne wypełniaj pola i wysyłaj formularze.

Twórz wspólnie, na przykład prezentacje lub projekty

Funkcje wspólnego przeglądania

Wspólne przeglądanie pozwala współpracować z członkami zespołu i klientami bez konieczności pobierania, udostępniania linków Zoom czy umawiania spotkań.

Wbudowana funkcja połączeń

Działa w przeglądarce

Bez pobierania

Zdalne kontrolowanie ekranu

Narzędzie do annotacji

Czat wideo, audio i tekstowy

Logi konsoli do diagnozowania problemów

Blue Arrow Left
Blue Arrow Right

Jak wygląda wspólne przeglądanie?

Twoi agenci i klienci będą widzieć nieco różne rzeczy podczas połączenia z wykorzystaniem wspólnego przeglądania. Zarówno agenci, jak i klienci zobaczą panel rozmów wideo i audio, okno czatu oraz dwa kursory. Dodatkowo, agenci zobaczą logi konsoli, prezentujące ścieżkę użytkownika oraz wszelkie błędy napotkane przez użytkownika podczas sesji.

Widok agenta

Zobacz dokładnie, co robi użytkownik robi w swojej aplikacji i przejmij kontrolę nad jego ekranem jednym kliknięciem, aby bez wysiłku diagnozować i szybko rozwiązywać problemy.

 • Niezależny kursor
 • Narzędzia do annotacji
 • Kontrolki audio i wideo
 • Okno czatu
 • Błędy i ostrzeżenia konsoli
 • Kroki użytkownika
 • Informacje o sieci, urządzeniu i przeglądarce

Widok klienta

Twoi użytkownicy będą cieszyć się płynnym doświadczeniem wspólnego przeglądania i szybszym rozwiązywaniem problemów bez konieczności jakichkolwiek pobierań.

 • Niezależny kursor
 • Narzędzia do annotacji
 • Kontrolki audio i wideo
 • Okno czatu
 • Błędy i ostrzeżenia konsoli
 • Kroki użytkownika
 • Informacje o sieci, urządzeniu i przeglądarce

Funkcje

Korzyści płynące ze wspólnego przeglądania

Brak potrzeby pobierania

Wprowadzenie Fullview jest tak proste, jakskopiowanie kilku linii kodu do swojejaplikacji. Twoi użytkownicy końcowi nie musząniczego pobierać.

100% zgodności

Wszystkie nasze dane są przechowywane naserwerach w UE lub USA, w zależności od Twoich potrzeb.Wrażliwe dane są automatycznie usuwaneza pomocą dostosowywalnych kontrolek dladodatkowego bezpieczeństwa.

Zwiększ efektywność izmniejsz koszty

Zminimalizuj niepotrzebne wymiany zużytkownikami, zrób więcej z mniejszą liczbąagentów wsparcia klienta i szybciej znajduj rozwiązania.

Zwiększ satysfakcję klientów

Zmniejsz frustrację użytkowników lub unikaj jejzupełnie, rozwiązując trudne problemy za pomocą zdalnej kontroli ekranu.

Wpływaj na lojalność klientów

Twórz spersonalizowane doświadczenia wsparciana dużą skalę i buduj relacje ze swoimi klientami, abyzwiększyć lojalność i zatrzymać każdego klienta.

Popraw wskaźniki FCR

Ponieważ wspólne przeglądanie ułatwiarozwiązywanie problemów podczasjednej sesji przeglądania z użytkownikiem,wskaźnik rozwiązania problemu przy pierwszym kontakciezostanie znacząco podniesiony.

Rozpocznij
Rozpocznij korzystanie z naszego darmowego planu i zaktualizuj do wersji pro w dowolnym momencie.
Lub zarezerwuj wersję demo
Arrow right

Cobrowsing a udostępnianie ekranu

Cobrowsing to wspólne przeglądanie internetu w czasie rzeczywistym, często stosowane do współpracy, zdalnej pomocy i nie tylko, podczas gdy udostępnianie ekranu polega na dzieleniu się całym pulpitem użytkownika lub konkretnymi aplikacjami. Cobrowsing jest bezpieczniejszy, bardziej kooperatywny i interaktywny niż udostępnianie ekranu.

Funkcje

Wideo rozmowy

Czat

Udostępnianie ekranu

Udostępnianie całego pulpitu

Jednoczesne przeglądanie

Obie strony mogą klikać elementy

Obie strony mogą wysyłać formularze

Rysowanie na ekranie użytkownika

Automatyczne ukrywanie wrażliwych danych

Lekkość

Cobrowsing

Green check mark icon
Green check mark icon
Green check mark icon
Green check mark icon
Green check mark icon
Green check mark icon
Green check mark icon
Green check mark icon
Green check mark icon
Green check mark icon

Udostępnianie ekranu

Green check mark icon
Green check mark icon
Green check mark icon
Green check mark icon
Red X Sign
Red X Sign
Red X Sign
Red X Sign
Red X Sign
Red X Sign

Czy wspólne przeglądanie jest bezpieczne?

W przeciwieństwie do tradycyjnego zdalnego dostępu i udostępniania ekranu, cobrowsing jest zdecydowanie najbezpieczniejszym wyborem, gdy szukamy narzędzi do współpracy w obszarze wsparcia klienta.

Blue Check Mark Icon

Infrastruktura przedsiębiorstwa

Wszystkie dane Fullview są bezpiecznie przechowywane przy użyciu Amazon Web Services, które są w pełni zautomatyzowane i monitorowane przez ciągłe testy funkcjonalne, mające na celu wykrycie jakichkolwiek przerw w działaniu.

Blue Check Mark Icon

Zgodność z RODO

Zachowujemy zgodność z RODO i oferujemy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) naszym europejskim klientom. Wszystkie dane są przechowywane w europejskim centrum danych AWS (Frankfurt) eu-central-1.

Blue Check Mark Icon

Zasady dotyczące użytkowników i haseł

Wszystkie dane użytkowników są przechowywane przy użyciu Amazon Cognito. Amazon Cognito zapewnia uwierzytelnianie, autoryzację oraz zarządzanie użytkownikami dla aplikacji internetowych i mobilnych. Dane w Amazon Cognito są szyfrowane w stanie spoczynku zgodnie ze standardami branżowymi. Amazon Cognito jest zgodne z SOC 1-3, PCI DSS, ISO 27001 oraz kwalifikuje się do HIPAA-BAA.

Blue Check Mark Icon

Bezpieczeństwo aplikacji

Nasze szyfrowanie połączenia SSL utrzymuje najwyższą ocenę A+ od Amazon Web Services.

Blue Check Mark Icon

Procedura tworzenia kopii zapasowej

W celu tworzenia kopii zapasowych Amazon posiada dedykowaną usługę o nazwie AWS Backup. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Przypadki użycia cobrowsingu

Obsługa klienta

Rozwiązuj zgłoszenia z pomocą zdalnej kontroli ekranu i osiągaj szybsze rozwiązania.

Dowiedz się więcej
Arrow right

Rozwój produktu

Prezentuj nowe funkcje i uzyskuj natychmiastową informację zwrotną od użytkownika.

Dowiedz się więcej
Arrow right

Doświadczenia klienta

Twórz niezrównane cyfrowe doświadczenia z użytkownikami i łącz się z nimi na poziomie ludzkim.

Dowiedz się więcej
Arrow right

Współpraca zespołowa

Twórz prezentacje, przechodź przez pliki PDF i współpracuj ze swoją rozproszoną siłą roboczą.

Dowiedz się więcej
Arrow right

Sprzedaż

Przeprowadzaj prezentacje produktów na najwyższym poziomie, omawiaj umowy i pomagaj użytkownikom podczas procesu zakupowego.

Dowiedz się więcej
Arrow right

Wdrażanie

Zagwarantuj sukces klienta od samego początku, dzięki indywidualnemu procesowi wdrażania.

Dowiedz się więcej
Arrow right

Roszczenia

Ułatw proces rozpatrywania roszczeń dla agentów i klientów.

Dowiedz się więcej
Arrow right
Blue Arrow Left
Blue Arrow Right

Branże, które korzystają ze wspólnego przeglądania

Dlaczego warto wybrać wspólne przeglądanie Fullview?

Doświadcz najlepszej w swojej klasie funkcji wspólnego przeglądania, którą możesz uruchomić bezpośrednio ze swojej aplikacji jednym kliknięciem. Oferuj zdalną pomoc swoim użytkownikom, przejmuj kontrolę nad ich ekranami i rozwiązuj skomplikowane problemy wsparcia klienta w krótszym czasie.

Natychmiastowe działanie

Bez linków. Wspólne przeglądanie wraz z użytkownikami bezpośrednio w Twoim produkcie.

Prywatność

Sam decydujesz, co chcesz zobaczyć, a co ukryć.

Konsola

Obserwuj zdarzenia i ścieżki użytkowników podczas rozmów na żywo.

Zapewnij spersonalizowane doświadczenie.

Współprzeglądaj z użytkownikami, rysuj na ich ekranie, klikaj w linki i formularze oraz współpracuj w czasie rzeczywistym.

Request Access
 • "Zachwyć" swoich klientów

 • Szybsze rozwiązywanie problemów

 • Kontrola ekranu, gdy jest to potrzebne

Otrzymaj natychmiastowy kontekst dzięki logom konsoli i ponownemu odtwarzaniu.

Nagrywaj sesje użytkownika i obserwuj jego aktywność przed i po połączeniu - w tym kroki użytkownika, odwiedzane strony, informacje o urządzeniu, sieci, błędy i zdarzenia.

 • Zobacz informacje o urządzeniu, sieci i systemie

 • Filtruj według błędów, ostrzeżeń i zdarzeń

 • Funkcja dostępna zarówno podczas, jak i poza rozmowami

Zgodność z RODO. Skupiamy się na ochronie prywatności.

Widzisz tylko to, co musisz zobaczyć. Wrażliwe informacje są automatycznie cenzurowane, a Ty masz pełną kontrolę nad ustawieniami prywatności.

Request Access
 • Dostosowywalna cenzura wrażliwych informacji

 • Pełna zgpdność z RODO

 • Wszystkie dane przechowywane w UE lub USA, zależnie od Twoich potrzeb

Integruj z narzędziami, których już używasz.

Przeglądaj wspólnie i odtwarzaj aktywność użytkownika bezpośrednio z Twojego systemu pomocy i oprogramowania do obsługi zgłoszeń.

Dlaczego warto wybrać Fullview do wspólnego przeglądania?

Zobacz, jak Fullview wypada w porównaniu z innymi rozwiązaniami do zdalnego dostępu i współprzeglądania. Niezawodne, przystępne cenowo i bezpieczne.

Bez pobierania

Brak udostępniania linków

Ograniczenia do własnej aplikacji

Dostęp do logów konsoli

Synchronizacjae z bazą klientów

Ponowne odtwarzanie sesji

Dostosowywalne ustawienia prywatności

Obsługa aplikacji mobilnych

Rozpoczynanie połączenia z oprogramowania wsparcia za pośrednictwem integracji

Opcja nagrywania rozmów

Zgodność z RODO

Fullview

Bez pobierania

Green check mark icon

Brak udostępniania linków

Green check mark icon

Ograniczenia do własnej aplikacji

Green check mark icon

Dostęp do logów konsoli

Green check mark icon

Synchronizacjae z bazą klientów

Green check mark icon

Ponowne odtwarzanie sesji

Green check mark icon

Dostosowywalne ustawienia prywatności

Green check mark icon

Obsługa aplikacji mobilnych

Red X Sign

Rozpoczynanie połączenia z oprogramowania wsparcia za pośrednictwem integracji

Green check mark icon

Opcja nagrywania rozmów

Green check mark icon

Zgodność z RODO

Green check mark icon

Inne rozwiązania do wspólnego przeglądania

Green check mark icon
Red X Sign
Green check mark icon
Red X Sign

Niektórzy dostawcy

Red X Sign

Niektórzy dostawcy

Niektórzy dostawcy

Niektórzy dostawcy

Niektórzy dostawcy

Często przechowywanie danych poza UE.

Rozwiązania do zdalnego pulpitu

Red X Sign
Red X Sign
Red X Sign
Red X Sign
Red X Sign
Red X Sign
Red X Sign

Niektórzy dostawcy

Red X Sign

Niektórzy dostawcy

Red X Sign

Najczęstsze pytania

Czym jest Fullview Cobrowsing?

Fullview Cobrowsing pozwala agentom wsparcia klienta rozpoczynać rozmowy w aplikacji z użytkownikami online. Gdy użytkownik zaakceptuje rozmowę, agent może poprosić o kontrolę ekranu, aby rozwiązać problemy klienta, które są trudne do rozwiązania za pomocą czatu, telefonu czy poczty e-mail. Fullview Cobrowsing obejmuje wideokonferencje i konferencje audio, narzędzia do annotacji oraz funkcję czatu w trakcie rozmowy. Informacje z konsoli (takie jak kroki użytkownika, błędy, ostrzeżenia, sygnały frustracji, informacje o urządzeniu, sieci i odwiedzane strony) są widoczne dla agenta w bocznym panelu podczas rozmowy, dzięki czemu mogą dokładnie zobaczyć, co dzieje się po stronie użytkownika, co ułatwia diagnozowanie problemów.

Jak zaimplementować Fullview Cobrowsing?

Aby zaimplementować Fullview Cobrowsing, należy dodać nasz skrypt do swojej aplikacji internetowej (poprzez skopiowanie i wklejenie kilku linii kodu) oraz wykonać prostą implementację interfejsu API, aby przekierować swoich użytkowników do swojego panelu Fullview. Po zakończeniu tych działań będziesz w stanie sprawdzić, czy Twoi użytkownicy są offline, bezczynni czy online, rozpocząć rozmowę i wspólne przeglądanie z nimi oraz przeglądać zapisy sesji użytkownika w swojej aplikacji. Instalacja Fullview nie zajmuje więcej niż 10 minut i można ją przeprowadzić również za pomocą narzędzi takich jak Google Tag Manager, aby jeszcze bardziej ułatwić proces implementacji.

Czy Fullview Cobrowsing jest bezpieczne?

Fullview Cobrowsing jest całkowicie bezpieczne i zgodne z RODO. Wszystkie nasze dane są przechowywane na serwerach UE lub USA, w zależności od Twoich potrzeb. Wrażliwe dane są automatycznie usuwane podczas rozmów, a my dajemy Ci dodatkowe opcje dostosowania, jakie dane klienta chcesz przechwycić, a jakie cenzurować podczas rozmowy i wspólnego przeglądania. Fullview spełnia wymagania SOC 1-3, PCI DSS, ISO 27001 i jest zgodne z HIPAA-BAA. Dowiedz się więcej o tym, jak Fullview chroni Twoje dane na naszej stronie na temat zabezpieczeń.

Ile kosztuje Fullview Cobrowsing?

Fullview oferuje zarówno bezpłatne, jak i płatne wersje planów. Wersja bezpłatna obejmuje 4 rozmowy ze wspólnym przeglądaniem na stanowisko miesięcznie. Nasz plan Pro zaczyna się od 39 dolarów miesięcznie na stanowisko i obejmuje dostęp do nieograniczonych rozmów ze wspólnym przeglądaniem i nieograniczonych integracji. Możesz dodawać nieograniczoną liczbę członków zespołu do swojej organizacji w obu tych planach. W przypadku firm korporacyjnych, prosimy o kontakt z nami w celu ustalenia niestandardowej ceny i rabatów. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie, w sekcji z cenami.

Wzmocnij wsparcie klienta

Odkrywaj problemy klientów i produktu dzięki natychmiastowym powtórkom sesji, wspólnemu przeglądaniu w aplikacji i logom konsoli.

Rozpocznij
Rozpocznij korzystanie z naszego darmowego planu i zaktualizuj do wersji pro w dowolnym momencie.
Wypróbuj wycieczkę po produkcie.
Arrow right